Solární panelyRealizace na klíčKatalog tepelných čerpadelTepelná čerpadla po bytové domyVýkopové práce

Tepelné čerpadlo vzduch/voda
Tepelná čerpadla Kuchař, Ostrava-Šenov

Tepelná čerpadla vzduch/voda jsou v mnoha různých provedeních. Jde o tepelné čerpadlo, kde zdrojem tepla je venkovní vzduch a účinnost nebo tepelný výkon je tak přímo závislý na venkovní teplotě.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda – kompaktní venkovní instalace

Tepelné čerpadlo vzduch/voda - kompaktní venkovní instalace

Tak jak je na obrázku zobrazeno, tepelné čerpadlo vzduch/voda je celé umístěné venku, obvykle na betonovém fundamentu, vyjímečně pak na zdi. Součástí přístroje tepelného čerpadla jsou dva výměníky (výparník i kondenzátor) a celý chladicí okruh s kompresorem. Zdrojem tepla je tak vzduch, který je nasáván i vyfukován mimo objekt.

Do objektu je pak příváděna topná voda v předizolovaném potrubí v nezámrzné hloubce. V objektu je pak dle hydraulického zapojení topná voda přiváděná k topení, ohřevu teplé vody i k ostatním spotřebám tepla.

Pod tepelným čerpadlem, stojícím na zemi, je zhotovena vsakovací jímka k odvodu a vsakování atmosférické vlhkosti, která se nashromáždila na výparníku tepelného čerpadla. Pokud je instalace provedena uchycením na zdi, musí být zhotoven potrubní svod do dešťové kanalizace.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ve vnitřním provedení

Tepelné čerpadlo vzduch/voda ve vnitřním provedení

Na rozdíl od venkovní instalace jde o to, že celý přístroj tepelného čerpadla je umístěn uvnitř objektu. Vzduch je nasáván a vyfukován přes obvodové zdivo prostřednictvím vzduchotechnických kanálů.

Na fasádě jsou vzduchotechnické kanály pak opatřeny žaluzií s mřížkou, proti vniknutí cizích předmětů. Tuhle instalaci lze vyřešit i tehdy, pokud je technická místnost pod úrovní terénu. Před výstupy z kanálů se zhotoví anglické dvorečky. V případě, že sání a výfuk nelze provést přes roh domu a musí tak být na jedné straně, mezi oba kanály se zhotoví přepážka k oddělení zkratu studeného a teplého vzduchu.

Zeptejte se nás

TEPELNÁ ČERPADLA KUCHAŘ
Těšínská 1637 , 739 34 Šenov

Telefon
+420 605 918 773, +420 603 413 002

E-mail
info@tckuchar.cz

10 důvodů pro Tepelná čerpadla Kuchař

1.
provedeme jednání k zjištění Vašich představ

2.
vypracujeme projekt kotelny a otopné soustavy

3.
optimálnost řešení provedeme dle tepelných ztrát a instalačních podmínek

4.
zrealizujeme kotelnu s tepelným čerpadlem bez zásahu subdodavatelů

5.
zrealizujeme plošný kolektor naší technikou

6.
zhotovíme otopné soustavy (podlahové topení i radiátory)

7.
zhotovíme podlahy vč. zalití např. anhydritem

8.
zajistíme posudky pro konkrétní dotace na ekologické vytápění

9.
provedeme instalace např. fotovoltaiky, solárních panelů nebo rekuperace

10.
spolupráce s TA Hydronics - vyregulování otopné soustavy pro šetrný provoz