Solární panelyRealizace na klíčKatalog tepelných čerpadelTepelná čerpadla po bytové domyVýkopové práce

Tepelné čerpadlo Vaillant vzduch/voda
Tepelná čerpadla Kuchař, Ostrava-Šenov

V Šenově u Ostravy jsme instalovi v létě 2011 tepelné čerpadlo vzduch/voda – Vaillant geoTHERM VWL 101/3S v rodinném domku, kde nahradilo zdroj tepla za tuhá paliva a elektrokotel pro vytápění a ohřev teplé vody. Naleznete zde simulaci provozních nákladů a spočtení investice do tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda nahradilo elektrický kotel a kotel na tuhá paliva. Investor měl v roce 2010 následující spotřeby elektrické energie v celém objektu dle sazby D45d (pro elektrický kotel).

nízký tarif 27,675 kWh
vysoký tarif 613 kWh
z toho ohřev teplé vody (předpoklad) 3,898 kWh
ostatní spotřeba (odhad – vaření, svícení aj.) 2.711 kWh
Tepelné čerpadlo Vaillant VWL101/3S vzduch/voda

Na základě těchto vstupních podmínek jsme provedli návrh optimálního výkonu tepelného čerpadla a výpočet návratnosti investice. Simulace byla provedena pro konkrétní tepelné čerpadlo vzduch/voda pro výpočtovou oblast Ostrava a okolí na základě teplotních údajů mezi lety 2003 a 2005. Tímto je zaručeno, že návratnost není spočtená na nějakých obecných znalostech topného faktoru (COP), ale na reálných průměrných teplotních zimách. Díky tomu je simulace provozních nákladů velmi podobná obvyklým teplotním a komfortním nárokům investora.

Investorovi jsme navrhli dvě vhodné varianty tepelného čerpadla

  • země/voda s vrtem, z důvodů malé zahrady pro instalaci plošného kolektoru
  • vzduch/voda ve splitovém provedení, jako alternativu k tepelným čerpadlům země/voda

Výsledkem konkrétní cenové kalkulace a provozních nákladů, si investor vybral nakonec tepelné čerpadlo vzduch/voda s výkonem 10 kW. Návratnost do kvalitního značkového tepelného čerpadla vyšla v délce 7 roků a nebylo tak nutné váhat anebo zvažovat o koupi “levnějších” neznačkových nebo konstrukčně hůře řešených tepelných čerpadel! Detail simulace je uložen v souboru pdf.

Na obrázku je náhled vývoje cen energií za uplynulých 10 let v porovnání s provozem tepelného čerpadla. Z obrázku je dále patrné rozevírání se “nůžek” nákladů mezi elektrickým vytápěním a provozem tepelného čerpadla.

Náhled vývoje cen energií za uplynulých 10let
Investor si po zvážení vybral tepelné čerpadlo vzduch/voda před tepelným čerpadlem s vrtem a to hlavně z těchto důvodů:

  • tepelné čerpadlo s vrtem je investičně o mnoho nákladnější
  • jsou nutné další náklady s vyřízením povolení
  • hrozí riziko vymrazení vrtu
  • doba nutná pro vyřízením a realizaci trvá v řádech měsíců
Zeptejte se nás

TEPELNÁ ČERPADLA KUCHAŘ
Těšínská 1637 , 739 34 Šenov

Telefon
+420 605 918 773, +420 603 413 002

E-mail
info@tckuchar.cz

10 důvodů pro Tepelná čerpadla Kuchař

1.
provedeme jednání k zjištění Vašich představ

2.
vypracujeme projekt kotelny a otopné soustavy

3.
optimálnost řešení provedeme dle tepelných ztrát a instalačních podmínek

4.
zrealizujeme kotelnu s tepelným čerpadlem bez zásahu subdodavatelů

5.
zrealizujeme plošný kolektor naší technikou

6.
zhotovíme otopné soustavy (podlahové topení i radiátory)

7.
zhotovíme podlahy vč. zalití např. anhydritem

8.
zajistíme posudky pro konkrétní dotace na ekologické vytápění

9.
provedeme instalace např. fotovoltaiky, solárních panelů nebo rekuperace

10.
spolupráce s TA Hydronics - vyregulování otopné soustavy pro šetrný provoz