Solární panelyRealizace na klíčKatalog tepelných čerpadelTepelná čerpadla po bytové domyVýkopové práce

Co je to tepelné čerpadlo
Tepelná čerpadla Kuchař, Ostrava-Šenov

Pojem tepelné čerpadlo již mnoho lidí zná nebo jej alespoň zaslechli. Zde je stručně popsán princip tepelného čerpadla, výhody a zhodnocení obecných přínosů pro investora dle ekonomických, komfortních i ekologických kritérií.

Tepelné čerpadlo je v současnosti jedním z nejvíce instalovaných zdrojů vytápění u nás i v zahraničí. Mnoho investorů nebo stavebníků touží po co možná nejlevnějším vytápění, levných energiích, dostatku tepla a maximální míře komfortu s bezstarostným provozem. V současnosti se v naší zemi tepelné čerpadlo naskýtá snad jako jediný zdroj tepla, který veškeré tyto služby splňuje.

Tepelná čerpadla
Nejpoužívanější princip tepelného čerpadla je v uzavřeném chladicím okruhu se čtyřmi hlavními komponenty. Jde o kompresor, expanzní trysku a dva výměníky – kondenzátor a výparník. Celá funkčnost je založena na opačném (reverzním) Carnotovu cyklu. Energie ze Slunce uložená ve vzduchu, vodě, nebo (geotermální) zemi se přivede na výparník, kde své skupenské teplo předá chladicímu okruhu a tím se chladivo vypaří do plynného stavu. V dalším taktu se tlak chladiva v kompresoru znásobí a tím naroste i jeho teplota (pozn.: teplota chladiva je přibližně o 30-50°C vyšší než teplota topné vody). Chladivo se v oběhu dostává na další výměník – kondenzátor, zde předá své teplo do topné vody a tím zkapalní. Posledním článkem v jednom cyklu je průchod expanzní tryskou a cyklus se opakuje. Obvykle nejvíce energeticky náročným prvkem celého systému je kompresor, který pro svou funkčnost spotřebovává největší podíl elektrické energie potřebné pro provoz tepelného čerpadla.

Pro ekonomickou představu, na chod celého objektu či domácnosti, tzn. na vytápění, ohřev teplé vody a ohřev bazénu se spotřebuje přibližně 1/3 až 1/4 elektřiny a zbývající podíl  je pak zcela zdarma v podobě energie uložené v zemi, vodě nebo ve vzduchu. Tímto je také zaručený ekologický přínos. Faktem ještě je, že pro rodinné domy existuje nižší sazba elektrické energie, kterou lze použít i na běžnou spotřebu (svícení, vaření aj.). Díky tomu je tepelné čerpadlo provozně nejlevnějším zdrojem vytápění a v kombinaci s levnou elektrickou sazbou pak s reálnou krátkou návratností investice.

Tepelné čerpadlo lze využít pro:

  • vytápění objektů
  • ohřev teplé (užitkové) vody
  • ohřev sezónních i celoročních bazénů
  • jako zdroj tepla pro vzduchotechniku
  • a ostatní aplikace, kde potřebujeme dostatek tepla
  • rodinné domky
  • rekreační objekty
  • bytové domy
  • průmyslové a komerční objekty

 

Klady

vysoká míra hospodárnosti provozu
bezobslužný a komfortní zdroj
ekologický zdroj
topení nejlepší poměr cena/výkon = prvotní investice/návratnost

Zápory

vyšší pořizovací náklady než jsou obvykle u zdroje pro vytápění

Zeptejte se nás

TEPELNÁ ČERPADLA KUCHAŘ
Těšínská 1637 , 739 34 Šenov

Telefon
+420 605 918 773, +420 603 413 002

E-mail
info@tckuchar.cz

10 důvodů pro Tepelná čerpadla Kuchař

1.
provedeme jednání k zjištění Vašich představ

2.
vypracujeme projekt kotelny a otopné soustavy

3.
optimálnost řešení provedeme dle tepelných ztrát a instalačních podmínek

4.
zrealizujeme kotelnu s tepelným čerpadlem bez zásahu subdodavatelů

5.
zrealizujeme plošný kolektor naší technikou

6.
zhotovíme otopné soustavy (podlahové topení i radiátory)

7.
zhotovíme podlahy vč. zalití např. anhydritem

8.
zajistíme posudky pro konkrétní dotace na ekologické vytápění

9.
provedeme instalace např. fotovoltaiky, solárních panelů nebo rekuperace

10.
spolupráce s TA Hydronics - vyregulování otopné soustavy pro šetrný provoz